Podľa exekútorov je za poklesom hlavne rastúce nemajetnost dlžníkov. Zdôrazňujú však, že súkromie exekútori zostávajú oveľa efektívnejšie, než boli súdy.

Úspešnosť exekútorov pri vymáhaní dlhov klesá. Kým ešte v roku 2009 sa efektivita pohybovala okolo 30 percent z celkovo vymáhanej sumy, za posledných päť rokov klesla k 20 percentám. Vyplýva to z prieskumu Exekútorskej komory ČR medzi vybranými exekutorským úradmi, ktorého výsledky má online denník Aktuálne.sk k dispozícii.

"Máme obavy, že vymáhateľnosť môže klesnúť ešte pod 20 percent," hovorí hovorca komory Petra Bačová. Zároveň ale pripomína, že aj tak sú exekútori stále efektívnejšie, než boli kedysi pri vymáhaní súdy. "Pred rokom 2001, kedy výkony rozhodnutia viedli výhradne súdy, predstavovala vymáhateľnosť zhruba tri percentá," zdôrazňuje Bačová.

Rastúce nemajetnost dlžníkov

Podľa exekútorov je za poklesom hlavne rastúce nemajetnost dlžníkov, ktorá má za následok zastavenie exekúcie. Podľa komory je pritom nemajetnost často fiktívne, keď dlžník síce vlastný majetok, ale pred veriteľmi ho skrýva.

Exekútori sa sťažujú napríklad na to, že môžu dlžníkovi zabaviť peniaze len na jeho vlastnom účte alebo na účte druhého z manželov. Dlžníci to podľa exekútorov rieši jednoducho tak, že peniaze posielajú na účty svojich príbuzných.

"Je otázkou legislatívy, aby podobným porušeniam majetku efektívne zabránila. Českej exekučné právo stojí na princípe, že zabezpečiť možno len majetok, ktorý dlžník formálne vlastní. Naopak, v USA je podstatné, či sa dlžník chová k danému majetku ako k sebe vlastnému. Účelové prevody na tretie osoby sú tak vylúčené, "hovorí Petr Polanský, člen prezídia Exekútorskej komory ČR.

U právnických osôb by podľa komory pomohlo zavedenie princípu takzvaného "prepichnutie závoje spoločnosti", kedy súd môže rozhodnúť o tom, že právnická osoba je len šupka a že dlhy musí uhradiť vlastníci firmy, ako by sa jednalo o ich vlastné dlhy.

Ministerstvo spravodlivosti ale takéto zmeny nevidí ako nutné. "Postihovaný účtov iných osôb ako povinného (prípadne jeho manžela) a zmena právnej úpravy postihovanie majetku spoločníkov právnickej osoby pre dlhy tejto právnickej osoby ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti neplánuje," hovorí hovorca ministerstva Jiří Hovorka.

Veľké firmy zatiaľ bez veľkých problémov

Klesajúci vymáhateľnosť znamená, že veriteľom - typicky firmám - rastú straty kvôli dlhom zákazníkov. Exekúcia sú totiž až poslednou možnosťou pri vymáhaní dlhov, a keď nie sú úspešné ani ony, môžu firmy dlhy odpísať. Veľké firmy ale zatiaľ výrazný pokles vymáhateľnosti exekúcií nepociťujú. Napríklad Slovenská sporiteľňa podľa Kláry Pačesová z tlačového oddelenia eviduje len "mierny pokles".

Výraznejšie problémy nevidí ani operátor O2. "Doplňujúcou proces je dostatočne dlhý a k exekúcii dôjde len u veľmi malého počtu zákazníkov, preto pokles nijako znateľne nevnímame," vysvetľuje Lucia Jungmannová z tlačového oddelenia.

"Výťažnosť exekúcií je všeobecne nízka. Pre pohľadávky, ktoré sa dostanú až do tejto fázy vymáhania, však žiadny iný nástroj k dispozícii nemáme. Avšak je to až úplne posledná, krajná možnosť," hovorí za ČEZ jeho hovorca Barbora Půlpánová.

Klesajúce vymáhateľnosť tak najviac dopadá na samotnej exekútormi. Nižšia efektivita pre nich znamená, že sami zarábajú menej. Aj preto vraj má Exekútorská komora problémy s obsadzovaním uvoľnených alebo doteraz neobsadených exekútorských úradov.

"Stáva sa, že aj krátko po začatí činnosti exekútor skončí. Príčinou sú hlavne ekonomické ťažkosti, pretože náklady spojené s prevádzkou úradu sú vysoké. Dopadajú samozrejme tiež na úrady, ktoré fungujú aj viac rokov. Ekonomické problémy sa u jednotlivých úradov prejavujú tiež znižovaním počtu zamestnancov, "hovorí Bačová. Zdôrazňuje, že exekútori zabezpečujú pre štát vymáhateľnosť práva, ale zo štátneho rozpočtu nič nečerpajú.

Úverové spoločnosti ľudí předlužují

Počet nariadených exekúcií v roku 2014 po dvojročnom poklese opäť medziročne vzrástol - o 16 percent na 828-tisíc exekúcií. Podľa Exekútorskej komory za to môže viac faktorov. Veľkú úlohu hrala novela vyhlášky advokátskych taríf, ktorej ministerstvo spravodlivosti od júla roku 2014 ďalej obmedzilo náhrady nákladov pri žalobách za dlhy do výšky 50-tisíc korún. Veritelia v prvej polovici roka 2014 sa ponáhľali, aby si "siahli" ešte na vyššie odmeny, a žalovali aj niekoľko rokov staré pohľadávky.

Za rastúcim počtom exekúcií a klesajúcej vymožiteľnosťou stojí aj nepoctivé úverové spoločnosti, ktoré ľudí "předlužují". "Kým budú existovať nebankové subjekty, ktorých inzercia zapleveluje verejný priestor a ktoré ochotne požičia komukoľvek desiatky tisíc na počkanie, ťažko môžeme uvažovať o zárukách právneho štátu, medzi ktoré vymáhateľnosť práva patrí," hovorí Polanský.

Zmeny zákona ďalej zníži úspešnosť exekúciou

Exekútorská komora sa navyše obáva, že ďalšie chystané zmeny v zákonoch ďalej obmedzí úspešnosť exekúcií a tiež zhorší prístup dlžníkov a veriteľov k právu. Podľa návrhu, o ktorom zrejme už budú hlasovať poslanci, budú pri exekúcii najprv zadržané bankové účty a vykonané zrážky zo mzdy. Až potom bude možné predať hnuteľné a nehnuteľné veci.

"Podobná úprava sa na prvý pohľad môže javiť zmysluplne a v záujme humanizácie exekúcií, ale v skutočnosti výrazne poškodí dlžníkmi aj veriteľa. Priebeh exekúcie predĺži až na dvojnásobok a dlh narastie o úroky. Opatrenia najsilnejšie zasiahne nízkopríjmové skupiny obyvateľov," uviedla prezidentka Exekútorskej komory Pavla Fučíková.

Minister spravodlivosti Robert Pelikán s výhradami nesúhlasí. "Samozrejme ten proces sa nepatrne komplikuje, ale komplikuje sa v prospech spravodlivosti," povedal. Dodal, že na prípravu komplexnej novely, po ktorej exekútori volajú, momentálne nie je čas. "Sú to každodenné tragédie. Lepšie ísť tou cestou čiastkových zmien, kedy ich máme pripravené a aspoň niečo zlepšiť," povedal.

Ďalej návrh počíta s povinným vyhotovením audiovizuálneho záznamu pri exekúcii v bydlisku dlžníka. To by podľa komory bolo v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov. "Znamenalo by to zásah do práv dlžníkov, do ich súkromia a komfortu, čo by mohlo vyvolávať početné kontroverzie," upozornil viceprezident komory Vladimír Plášil.

Snemovňa by v novele mala tiež rozšíriť a spresniť zoznam vecí, ktoré by exekútor nemohol dlžníkovi doma zabaviť. Zatiaľ čo teraz exekútori nesmú zaistiť napríklad bežné súčasti odevov a obvyklé vybavenie domácnosti, novela by jasne stanovila, že za vybavenie sa pokladá posteľ, stôl, stoličky, kuchynská linka, kuchynské náradie a riad, chladnička, sporák, varič, práčka, vykurovacie teleso, palivo a posteľná bielizeň, pokiaľ ich hodnota zjavne nepresahuje cenu obvyklého vybavenia.

Exekútor by taky novo nesmel zabaviť študijné a náboženskú literatúru a detské hračky. Ku snubným prsteňom a podobným predmetom by norma pridala písomnosti osobnej povahy a obrazové a zvukové záznamy, ktoré sa týkajú dlžníka alebo jeho rodiny.