Štatistiky z knihy Dana Abramsa Man Down o rozdieloch medzi pohlaviami z roku 2011 hovoria, že ženy ako manažérky hedžových fondov dosiahli medzi rokmi 2000 až 2009 priemerný ročný výnos deväť percent,zatiaľ čo fondy spravované mužmi vynášali len 5,8 percenta ročne. Štúdia konzultačnej spoločnosti Rothstein Kass z júna 2013 zistila, že počas predošlých šiestich rokov ženy ako manažérky hedžových fondov dosiahli priemerné výnosy šesť percent, pričom priemer odvetvia bola strata 1,1 percenta.

Najčerstvejšia analýza banky ING-DiBa od septembra 2014 do augusta 2015 potvrdzuje tieto závery, keď ukázala, že ich klientky-investorky dosiahli priemerný výnos 5,8 percenta ročne, zatiaľ čo muži sa museli uspokojiť s 4,1-percentnou ročnou návratnosťou. Aj výskum Brada Barbera z Kalifornskej univerzity v Davise a Terrancea Odeana z Kalifornskej univerzity v Berkeley, ktorý sa zaoberá oblasťou behaviorálnych financií, ukázal, že po zohľadnení podstupovaného rizika dokážu ženy poraziť mužov v priemere o jeden percentuálny bod ročného výnosu z investície.

Nikdy neuvidíme toľko vynikajúcich žien-investoriek ako mužov. Bodka. Koniec príbehu,“ povedal v roku 2013 legendárny manažér hedžových fondov Paul Tudor Jones, jeden z najbohatších Američanov. Nevyberavo to zdôvodnil tým, že dojčiace matky nemôžu byť schopné pridájať a súčasne sledovať trh alebo analyzovať akcie. Lenže vedecké štúdie ukazujú pravý opak.

DISCIPLÍNA A INTUÍCIA – SLOVÁ V ŽENSKOM RODE

Za tým, že ženy sú lepšie, stoja behaviorálne aj biologické faktory. Výsledky prieskumu Barclays Wealth a Ledbury Research z roku 2011 ukazujú, že nežnejšie pohlavie má iný prístup k rozhodnutiam v oblasti financií ako muži.Ženy majú väčšiu disciplínu pri dodržiavaní pravidiel, čo pomáha najmä v časoch turbulencií. Kým sa rozhodnú, poctivejšie testujú potenciálnu stratégiu, ktorá je následne v porovnaní s tou mužskou efektívnejšia. Pretože ženy sa rýchlejšie a častejšie dostanú do stresu, menej podstupujú zbytočné riziko, a to sa v konečnom dôsledku vyplatí. V prostredí neistoty robia detailnejšie a hlbšie analýzy a profitujú z toho, že sa rozhodujú najmä na základe faktov, a nie emócií. Vďaka tomu sú menej náchylné reagovať na impulzy chamtivosti či strachu, a teda menej podliehajú vnútorným tlakom predávať v čase paniky alebo bezhlavo kupovať počas rastu trhu. Neznamená to však, že sú emočne chladné, čo im umožňuje využívať intuíciu. Zároveňnie sú ani márnomyseľné a neboja sa požiadať o radu. Aj preto nerobia samoľúbe a zbytočné obchody bez účelu, a tým zaznamenávajú aj menšie potenciálne straty. Naopak v omnoho väčšej miere sa držia prístupu „kúp a podrž.“ Biologický faktor, vďaka ktorému majú ženy výhodu pri investovaní, súvisí s vyššou hladinou oxytocínu, hormónu súvisiaceho s empatiou, a hrubším corpus callosum – pásom bielych vlákien prepojujúcich dve polovice mozgu. Preto majú lepšie predpoklady na vykonávanie viacerých vecí naraz pri vyššej emocionálnej rovnováhe.

VPLYV MANŽELIEK NA VÝNOSY

Muži sú vo všeobecnosti omnoho pyšnejší, s prehnanou sebadôverou a tendenciou pre testosterón si neuvedomovať výšku podstupovaného rizika, pričom berú aj menší zreteľ na dlhodobé dosahy svojich rozhodnutí. Požiadať o radu je pre nich znakom slabosti. Hlavným cieľom je okamžite poraziť konkurenta bez ohľadu na budúce možné straty. Konanie je silno impulzívne s bohatými emóciami, preto sú nimi vybrané stratégie menej úspešné. Ak sa im darí, miesto toho, aby nechali svoju pozíciu ďalej rásť s trhom, vyberajú zisky priskoro, pretože chcú mať dobrý pocit z rýchleho výnosu. Naproti tomu, ak majú v portfóliu inštrument, ktorého cena klesá, držia ho až príliš dlho, dúfajúc v odraz ceny a jej opätovný rast, keďže si neradi priznávajú chyby. Mylne si myslia, že oceniť hodnotu aktív dokážu lepšie ako ostatní účastníci trhu.

Majú tendenciu podľahnúť klamu, že môžu mať kontrolu a vplyv aj nad náhodnými a nepredvídateľnými udalosťami. Vysoké ego a ilúzia kontroly nad vecami spôsobujú, že podstupujú vyššie riziko a obchodujú príliš často. Strácajú preto na poplatkoch brokerom, na daniach a častejšie bývajú prekvapení nepriaznivým vývojom, čo uberá na výkone ich portfólia. Takéto správanie sa týka najmä mladých a slobodných mužov. Naopak, ženatí muži sú rozvážnejší a ich rozhodnutia bývajú ovplyvnené aj manželkami. S určitým zveličením možno preto tvrdiť, že pokiaľ chce investor dosahovať väčšie výnosy, mal by sa oženiť, alebo prenechať investovanie nežnému pohlaviu.

FIRMY, KTORÝM VLÁDNU ŽENY

Správa Medzinárodného menového fondu, nazvaná Finančné začleňovanie: Môže splniť niekoľko makroekonomických cieľov?, ukázala, že väčší podiel žien v predstavenstvách bánk môže viesť k ich väčšej finančnej stabilite. Inštitúcie majú v takomto prípade väčšie rezervy v prípade turbulencií a náhleho poklesu ziskovosti. Sú stabilnejšie predovšetkým preto, že pod ženským vedením nepodstupujú také vysoké riziko.

Fenomén dosahovania nadštandardných hospodárskych výsledkov u úspešných žien-topmanažérok sa pritom netýka len bankových domov, ale firiem všeobecne. Vyplýva to zo štúdie Women Matter od konzultačnej firmy McKinsey. Jedným z možných vysvetlení je skutočnosť, že až 80 percent nákupných rozhodnutí v domácnosti robia podľa štatistík Barclays Wealth a Ledbury Research práve ženy. A tým ženy-manažérky rozumejú zrejme lepšie ako mužskí lídri. Je tak úplne jasné, že ich väčšie zastúpenie vo vrcholovom manažmente podnikov je prínosom pre firmu samotnú a aj na makroekonomickej úrovni vytvára priestor na rýchlejší hospodársky rast. Svet, v ktorom stále dominujú muži, by si to mal čo najrýchlejšie uvedomiť.

NAJMOCNEJŠIE RIADITEĽKY (CEO) SVETA

- Kliknutím na meno si pozrite viac informácii

  1. Mary Barra - General Motors
  2. Indra Nooyi - PepsiCo
  3. Ginni Rometty - IBM
  4. Marillyn Hewson - Lockheed Martin
  5. Ellen Kullman - DuPont
  6. Abigail Johnson - Fidelity Investments
  7. Meg Whitman - Hewlett-Packard
  8. Sheryl Sandberg - Facebook, COO
  9. Irene Rosenfeld - Mondelez International
  10. Phebe Novakovic - General Dynamics

Zdroj: Fortune, Time, 2015