Najväčší bankrot v dejinách maloobchodu

Obchodný reťazec Kmartu Corp. mal 2 114 obchodov a bol druhou najväčšou maloobchodnou sieťou v USA s 240 000 zamestnancami, s obratom približne 37 miliárd USD. Napriek nízkym cenám nebol reťazec schopný pritiahnuť dostatok zákazníkov v konkurenčnom boji so spoločnosťami Wal-Mart a Target. Americký maloobchodný reťazec Kmart Corp. požiadal o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 amerického zákona o konkurze, čo sa prakticky rovná bankrotu.

Kmart Corp. týmto spôsobom hľadal cestu k záchrane. Spoločnosť nemala inú možnosť, keďže nebola schopná uhrádzať svoje záväzky vo vzťahu k dodávateľom a platiť nájomné za 250 z celkového počtu 2 114 predajní. Zhoršovanie postavenia spoločnosti bolo evidentné. Jej akcie stratili dve tretiny trhovej hodnoty a výsledky predaja boli sklamaním. Celkovo obrat v jej obchodoch medziročne klesol o jedno percento.

Na porovnanie, svetová jednotka odvetvia, americká spoločnosť Wal-Mart pri rovnakom ukazovateli zaznamenala osempercentný rast. Využitím kapitoly 11 bankrotového zákona, spoločnosť Kmart Corp. získala prístup k dodatočným úverovým zdrojom vo výške 2 mld. USD, ktoré jej mali umožniť pokračovať v bežnej prevádzke a zároveň začať tvrdú reštrukturalizáciu. Záchrannú pôžičku spoločnosti poskytli finančné ústavy J. P. Morgan Chase a FleetBoston.

Poslednú ranu likvidite Kmart Corp. paradoxne zasadili udalosti okolo bankrotu amerického energetického gigantu Enron. V súvislosti s ním totiž poisťovacie spoločnosti zvýšili poistné sadzby pri niektorých druhoch poistenia a začali požadovať od firiem dodatočné záruky, čo zvýšilo nápor na už aj tak problémový cash flow amerického maloobchodníka. Vstup pod kapitolu 11 bankrotového zákona dáva Kmart Corp. právo okamžite znížiť platby za prenájom predajných priestorov, ktoré spoločnosť platila aj za obchody, ktoré boli už mimo prevádzky. Dodávatelia spoločnosti, ako napríklad veľkoobchodná firma Fleming Companies, ktoré pozastavili dodávky tovaru v dôsledku meškania úhrady faktúr, ich mohli obnoviť. Keďže ich zákazník už v bankrote bol, kapitola 11 im zaručila, že všetky novovzniknuté pohľadávky voči Kmart Corp. boli uspokojené prednostne.

Bankrot Kmart Corp. sa týka aktív v hodnote 17 mld.USD, čím sa z neho stal najväčší bankrot v dejinách maloobchodného predaja. Predchádzajúci rekord patril spoločnosti Federated Department Stores, ktorá klesla na dno v roku 1990. Podstatou úpadku spoločnosti Kmart Corp. bola neschopnosť čeliť konkurencii zo strany firiem Wal-Mart a Target. Vyše storočná spoločnosť mala vážne problémy už dlhšiu dobu. Sprvoti pre ňu Wal-Mart nepredstavoval vážnejšiu hrozbu, keďže sa primárne orientoval na vidiecke oblasti.

Avšak v roku 1990 spoločnosť Wal-Mart predstihol v ukazovateli obratu Kmart Corp. a odvtedy sa obe spoločnosti stretávajú v tvrdom konkurenčnom boji na predmestiach amerických miest. Postupom času sa v tomto súboji misky váh prikláňali na stranu Wal-Martu, ktorý znížil náklady, lebo úspešne uplatnil stratégiu modrého oceánu a v dôsledku hodnotovej inovácie sa dostal ku väčším objemom a rýchlym nákladovým výhodám. Wal-Mart sa podobne ako IKEA stiahol z miest, kde boli najdrahšie nehnutľnosti, do lacnejších, čo robí dnes už väčšina obchodných reťazcov. Kupujúci cestujú za nižšími cenami na periférie veľkých miest.

V roku 1962 otvoril Sebastian Kregse prvý diskontný obchod Kmart Corp. a bol to 40-ročný príbeh podnikateľského úspechu. V roku 2002 však bankrot, spôsobený ekonomickým zákonom konkurencie, ukončil jeho činnosť, hoci to nikto ani neočakával ani nepredpokladal.