Naše služby

Vykonávame likvidácie obchodných spoločnosti v zmysle platnej legislatívy SR.

Konzultácie a podnikateľske poradenstvo

Poskytujeme konzultácie ku komplexnej problematike likvidácii obchodných spoločnosti v zmysle platnej legislatívy. Tieto konzultácie vykonáva výlučne Mgr. Vladimír Strýček osobne. Konzultáciu si treba dopredu objednať na telefónnych číslach:

  • Likvidátor: 00421 908 414 303
  • Sekretariát: 00421 903 402 454