O nás

Čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Profil spoločnosti

Bankrot s.r.o. je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu a oddlžovanie spoločností podnikajúce na Slovensku , Českej republike a čiastočne v Poľsku a Maďarsku. Poskytujeme originálne promptné riešenie " na kľúč ", podľa potrieb zákazníka v oblasti likvidácie firiem, vylucne podla platnej legislativy.

Viac o

Mgr. Vladimírovi Strýčkovi

Kto je Mgr. Vladimír strýček ?

Firma Bankrot, s.r.o. vlastní ochrannú známku

Bankrot®


Certifikáty a Osvedčenia firmy Bankrot®

MATTO LLC, ako jedna zo spoločností investičnej skupiny SKY CAPITAL v roku 2013 prevzala 100% podiel v spoločnosti Bankrot s.r.o

V roku 2013 sme rozšírili naše portfolio služieb o zastupovanie fyzických osôb pri realizácii ich Osobného Bankrotu, je nám, ale ľúto a osobné bankroty už nerobíme.

Kto chcete zbankrotovať, ako fyzické osoba, alebo živnostník volajte Ministerstvo Spravodlivosti pani Doc. JUDr. Luciu Žitňansku, PhD., respektíve Centrum právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR.

V lehote 3 rokov sa môžete zákonným spôsobom vysporiadať so svojimi veriteľmi a začať znovu bez dlhov.

Firmu a obchodnú značku Bankrot® založil Mgr. Vladimír Strýček v júli 1994 ktorý sa narodil 26. marca 1964 a žije v Bratislave.

Za viac ako 20 rokou pôsobenia na trhu pomáhala firma Vladimíra Strýčka Bankrot, s.r.o., Bratislava približne 2 600 slovenských firiem. Pochovávanie firiem, komunikácia s ich veriteľmi a štátnou správou už nie je jediným biznisom Bankrotu, ešte dlho však ostane jeho jadrom.


Čo bude ďalej ?


Náš VideoArchív

Vo svete, pravda, nie v socialistickom, existovali a existujú spoločnosti, ktoré skupujú väčšie podniky, ktoré sú v problémoch. Vtedy je totiž ich cena veľmi nízka. Potom sa dajú napríklad rozdeliť alebo spojiť s niečím iným a výhodne predať. A mojím snom vždy bolo stať sa maklérom, ktorý nepredáva tovar, ale celé podniky. Nápad, samozrejme, nie je môj – spoločnosti, ako mám ja, podnikali už pred rokom 1999 napríklad v Maďarsku, Poľsku a Česku, kde som sa inšpiroval najviac.