Hypotekárny úver ako najvyhľadávanejšiu formu financovania bývania využíva mnoho Slovákov.

Jeho schválenie je veľkým finančným záväzkom, ktorý bude ovplyvňovať stav nášho osobného rozpočtu, na základe čoho je dôležité dbať o riadne a včasné splácanie. Niekedy však môžu nastať udalosti, ktoré bezproblémové splácanie ohrozia a preto nám pomôže poznať možnosti ako sa tieto krízové situácie dajú riešiť.

Niektorí žiadatelia o hypotéku majú za sebou rôzne skúsenosti, ktoré sa týkajú nečakaných životných situácií ovplyvňujúcich jednoduché splácanie úveru. Nepredvídateľné udalosti sa môžu udiať kedykoľvek, takže banky aj samotní klienti by mali byť pripravení na prekážky ohrozujúce dohodnuté plnenie záväzku. Našťastie, na základe mnohých skúsenosti sa bankám podarilo prísť s možnými krokmi, vďaka ktorým sa dá tento stav vyriešiť k spokojnosti oboch strán.

Platobná neschopnosť vyplývajúca zo straty práce

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v našej krajine, ktorá vykazuje dosť vysoké čísla nezamestnanosti, nie je strata zamestnania ničím ojedinelým. To súvisí s oslabením finančnej sily danej osoby, ktorá sa samozrejme odrazí aj v prípade splácania hypotéky. Banky však na základe skúseností s klientmi, ktorí ostali bez práce, prišli s možnosťou poistenia hypoúveru pre prípad straty zamestnania. Tento krok síce úver predraží, no v prípade straty práce dokáže pomôcť s niekoľkými splátkami a chrániť žiadateľa od neplnenia zväzkov, kým si nájde nové miesto.

Splácanie v prípade zdedenej hypotéky

Aj úmrtnosť ľudí vo vyššom veku je dôvodom, prečo sa banky zameriavajú na mladších žiadateľov. Nič to však nemení na tom, že hypotéku môže zdediť hocikto bez ohľadu na vek zosnulého a to môže priniesť nečakané finančné výdavky. Pokiaľ mal zosnulý žiadateľ úver poistený alebo disponoval spoludlžníkom, potom nemusí dedič platiť nič. V opačnom prípade je najlepšie okamžite kontaktovať banku, ktorá zastaví splácanie až do ukončenia dedičského konania. Nesplatená hypotéka je podľa zákona súčasť dedičstva, takže dedič môže prebrať dlh alebo odmietnuť splácanie a vzdať sa tak celého dedičstva.

Problémy nastávajú aj po rozvode

V súčasnosti banky hlásia pribúdajúce prípady, pri ktorých sa riešia problémy so splácaním po rozvode. Ak bývalí partneri nadobudli hypotéku počas manželstva, ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, takže splácať ju majú obaja. Nie vždy sa však dokážu dohodnúť, takže potom treba osloviť mediátora, ktorý rozhodne o vyrovnaní bezpodielového vlastníctva. Právnici pri takýchto konfliktných prípadoch odporúčajú nehnuteľnosť predať a z inkasovanej sumy vyplatiť úver, čím by sa predišlo sporom o podiel. Časté sú aj situácie, keď chce jeden z páru prevziať celú hypotéku, no banka to neumožní. Vtedy treba nájsť spoludlžníka, vďaka čomu bude banka súhlasiť s vypustením jedného z partnerov z úverového vzťahu.

Vidíme, že aj krízové situácie spojené s problémami pri splácaní vyplývajúcimi z nečakaných životných udalostí majú riešenie. Banky získali dostatok skúsenosti, na základe ktorých vedia aké riešenie klientovi v danej situácií ponúknuť. Touto stratégiou sa vyhnú tomu, aby boli v strate a takisto pomôžu klientovi lepšie sa chrániť pred platobnou neschopnosťou, z ktorej by mu vyplynuli ďalšie dlhy.