Island – bankrot celého štátu

Môže skrachovať celý štát? Áno, expanzia bankového systému s rizikovým modelom riadenia likvidity doviedla Island do obrovských problémov. Problémy s likviditou bánk a výrazný prepad hodnoty islandskej koruny nedokáže krajina vyriešiť vlastnými zdrojmi, a tak sa Island ocitol v trápnej úlohe žobráka, ktorý sa na medzinárodnej pôde vyžobráva núdzovú pôžičku.

Vláda musela zoštátniť najväčšiu banku Kaupthing, ako aj banku Landsbanki a banku Glitnir a štát sa zaručil za vklady. Tieto tri najväčšie banky sa v čase svojho rozmachu a expanzie natoľko zadĺžili, že stratili možnosť získať ďalšie úvery na medzinárodnom finančnom trhu.

Finančná kríza naplno zasiahla ekonomiku malého ostrovného štátu len s 300 000 obyvateľmi, aj napriek tomu, že islandské banky boli vystavené problémovým hypotekárnym aktívam len v malej miere. Islandské banky sa však stali jej nepriamou obeťou, keď z dôvodu nefunkčného medzibankového trhu nedokázali refinancovať svoje záväzky v cudzej mene a domáca centrálna banka nedisponovala takými rezervami, aby dokázala poskytnúť potrebnú likviditu bankám s aktívami v hodnote vyššej ako desaťnásobok hrubého domáceho produktu krajiny.

Vysoké úrokové sadzby nahnali do bankového systému množstvo prostriedkov.

Výrazné obmedzenia lovu rýb v Severnom a Baltickom mori, ku ktorým pristúpila Európska Únia v roku 2001 a odvtedy pokračuje v ich sprísňovaní, sa prejavili vo výraznom náraste cien rybích produktov, hlavného exportného artiklu krajiny.

Vysoké zisky z rybolovu sa ukladali do domácich bánk, kam prúdili aj zárobky domácich milionárov, ktorí sa postupnou expanziou dostali k aktívam po celom svete. Islandskí milionári investovali v zahraničí a bezstarostne si požičiavali obrovské úvery.

Strata likvidity mnohých dcérskych spoločností, napojených na islandské materské firmy, viedla pod vplyvom celosvetovej recesie k bleskurýchlej nemožnosti splácať úvery domácim bankám, ktoré s takýmto vývojom vôbec nepočítali, dokonale ich zaskočil a z tohto zaskočenia sa už nestihli spamätať, vonkoncom nemali a nemajú žiadne šance.

Nuž, na Islande dobre už bolo.