Osobný bankrot – druhá šanca pre dlžníka

V poslednom období sa ľudia u nás stále viac zadlžujú. Z bánk a finančných inštitúcií si berieme pôžičky, úvery, hypotéky či lízingy alebo si požičiavame peniaze od rôznych veriteľov. Čím viac peňazí si požičiame, tým vyšší mesačný príjem musíme mať na splácanie našich záväzkov. Pri strate príjmu sa môžeme dostať do vážnych existenčných problémov. Je možné, aby sa človek, ktorý má na krku množstvo veriteľov a tak povediac prázdnu peňaženku, zbavil raz a navždy svojich dlhov a mohol začať odznova? O osobnom bankrote sme sa rozprávali s Mgr. VLADIMÍROM STRÝČKOM, ktorý sa téme bankrotu venuje niekoľko rokov.

Osobný bankrot – druhá šanca pre dlžníka

Na Slovensku existuje inštitút, ktorý sa volá osobný bankrot. Čo to presne znamená?

Osobný bankrot môžeme charakterizovať ako hospodársky a ekonomický úpadok fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom. Teda, keď občan nepodnikateľ už nedokáže splácať svoje dlžoby a nemá ani dostatok peňazí a majetku vo svojom vlastníctve, aby svoje dlžoby splatil. Vysporiadanie týchto dlžôb a záväzkov dlžníkom voči veriteľom pod dohľadom súdu sa nazýva malý konkurz. O spustení tohto súdneho procesu rozhoduje súd.

Kto by mal pristúpiť k osobnému bankrotu?

Zvyčajne úvahy o osobnom bankrote nastupujú vtedy, keď občan nie je schopný veriteľom splácať dlžoby a na bránu klopú exekútori. Sú to ťažké životné situácie plné stresov a nepríjemných pocitov dlžníka. Narušujú sa osobné vzťahy medzi dlžníkom a veriteľmi. Inštitút osobného bankrotu dáva občanovi šancu vysporiadať svoje vzťahy so svojimi veriteľmi a po ich usporiadaní začať odznovu, bez dlhov. Zmyslom osobného bankrotu je dať dlžníkovi druhú šancu. Dlhy sú totiž dedičné.

Ako dlho trvá tento proces, koľko stojí a čo je jeho výsledkom?

Proces je trojročný. Dlžník musí preukázať, že má snahu splácať v čo najväčšej miere svoje záväzky. Majetok, ktorý dlžník má, však stráca, ak je speňažiteľný. Konkurzné konanie, ako sa nazýva tento proces, je vlastne totálnou exekúciou a pomerne sa uspokojujú pohľadávky všetkých veriteľov. Poplatok súdu vo výške 663,88 eur za podaný návrh je splatný vopred, k tomu treba pripočítať poplatky za overovanie podpisov či poplatok právnej kancelárie za zastupovanie dlžníka pred súdom. Ak nie je dostatok speňažiteľného majetku, je nutná aj hotovosť na odmenu a trovy správcu. Ak je dlžník úplne bez peňazí a majetku, osobný bankrot nie je možné zrealizovať. Ak sa človek nechá zastupovať, osobný bankrot ho vyjde asi na 2 000 eur.

Môže človek po absolvovaní osobného bankrotu začať žiť tak povediac s čistým štítom, bez dlhov? Čo však ľudia, ktorým dlžil peniaze?

Ak proces osobného bankrotu úspešne prebehne, súd vydá rozhodnutie o oddĺžení. Znamená to, že dlžník - úpadca už nie je dlžníkom a je zbavený dlhov. Ľudia, ktorým dlžník dlžil, peniaze už nedostanú a nedostanú ich ani inštitúcie a firmy, ktorým úpadca dlžil. Dostanú len veľmi malú čiastku zo svojich pohľadávok.

Je inštitút osobného bankrotu na Slovensku rozšírený?

Veľmi rozšírený nie je. Ľudia nie sú dostatočne informovaní. Sú tu aj určité predsudky a spoločenské odsudzovanie dlžníkov. Pôžičky by sa mali vracať a dlžoby splácať, ale niekedy z rôznych príčin to nejde. Občania sa u nás bez rozmyslu zadlžujú a potom sa nevedia z týchto dlžôb dostať. Nevedia nájsť riešenie a v skutočnosti aj samotný zákon riešiaci osobný bankrot má svoje veľké nedostatky a nedokonalosti, je preto nutné ho novelizovať.

K bankrotu pristupujú aj firmy. Často sa však stáva, že je to cielene práve preto, aby nemuseli uhradiť záväzky voči svojim veriteľom.

Bankrot firiem je daňou slobodnému podnikaniu a zákonitosťou podnikania. Bankroty sú aj dôsledkom hospodárskej krízy. Ak je bankrot cielený, takpovediac pripravovaný a úmyselný, môže ísť o trestné činy podvodného úpadku alebo zavineného úpadku, kde hrozia vysoké tresty odňatia slobody až do dvanásť rokov nepodmienečne.

Koľko prípadov bankrotov je ročne na Slovensku?

Na túto otázku neviem presne odpovedať. Veľa sa ich pred súd vôbec nedostane. Osobné bankroty aj málokto priznáva, lebo má vžitý pocit hanby či viny, že nezvládol financovanie alebo nie je schopný už ekonomiku vlastnej rodiny zvládať. Vedie to k rozvodovosti, rozpadu rodín, samovraždám a aj páchaniu trestnej činnosti, kedy motívom je aj za cenu spáchania zločinu získať peniaze. S osobným bankrotom sa málokto chodí pochváliť.

Zdroj: zenskyweb.sk