Likvidácia firmy je lacnejšia ako konkurz

Každý, kto končí s podnikaním, by si želal, aby ho zánik firmy nestál veľa. Zadarmo však firmu nezlikvidujete. Pri predaji majetku firmy musíte splatiť dlhy, pri konkurze zaplatíte trovy konkurzného správcu a pri predaji zadlženej spoločnosti za ňu príliš veľa nedostanete.

Likvidovať môžete aj sami

Nie každému, kto sa dá na podnikanie, jeho zámer vyjde.

Ak už dôjde k najhoršiemu, či už vašou zásluhou alebo kvôli nedôveryhodným partnerom či kvôli kríze v odvetví, treba sa na koniec vopred pripraviť. Opäť máte viacero možností ako podnikanie ukončiť. Najvýhodnejšia je likvidácia firmy. Za likvidátora totiž môže byť učený súdom aj majiteľ firmy. Ten si sám rozpredá majetok, zaplatí dlhy, dane a vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Druhá možnosť je, že súd požiadate, aby určil vlastného likvidátora a on bude likvidovať váš majetok. Ak z hotovosti, ktorú získa, uhradí vaše záväzky a niečo ešte ostane, dostanete zvyšok vy. Aj z tejto sumy však ešte musíte zaplatiť dane. Táto forma zániku spoločnosti je možná len vtedy, ak má vaša firma dostatok majetku na uhradenie dlhov. "Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu, čím sa likvidácia prerušuje,“ vysvetľuje Barbara Meinl z firmy Rowan Legal. Teda nie je možné si vyberať medzi likvidáciou či konkurzom. Obe sa použijú i iných situáciách.

Poplatky zaplatíte aj pri konkurze

Ak máte dlhy väčšie ako váš majetok, musíte vyhlásiť na svoju firmu konkurz. "Dlžník, respektíve jeho štatutárny orgán, má dokonca povinnosť v situácii, keď nastal stav jeho úpadku, podať návrh na vyhlásenie konkurzu, v opačnom prípade zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im týmto spôsobom vznikla,“ vysvetľuje Barbara Meinl. Ak to neurobíte, urobia to za vás vaši veritelia. Zámerom konkurzného konania však nie je zlikvidovať vašu firmu, ale pokiaľ možno zaplatiť vaše dlhy a pokračovať v podnikaní. To sa nie vždy podarí. Ak správca konkurznej podstaty zistí, že váš majetok nie je dostatočný ani na zaplatenie nákladov na konkurz, tak ho súd zastaví. Až potom môžete byť vymazaní z obchodného registra.

Ak podáte návrh na konkurz sami na seba, tak musíte zaplatiť poplatok za výdavky a odmenu pre konkurzného správcu. Pri fyzických osobách je to 663 eur a pri právnických až 1 660 eur. Ak by ste sa chceli vyhnúť týmto poplatkom tým, že dáte firmu do likvidácie a návrh na konkurz by podával likvidátor, tak nepochodíte. "Podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii preddavok na predbežného správcu v takomto prípade neplatí likvidátor, ale štatutárny orgán dlžníka,“ vysvetľuje právnička z Rowan Legal. Čiže ak ste konateľ vo vlastnej eseročke, poplatok zaplatíte vy.

Aj predaj krachujúcej firmy niečo stojí

Keď máte na krku krachujúcu firmu s dlhmi, môžete sa ju pokúsiť aj predať či zlúčiť s inou zdravšou firmou. Vy sa dlhov síce zbavíte, ale vaša firma nie. Ak sa zmení spoločník v eseročke či akcionár v akciovej spoločnosti, záväzky stále ostávajú vo firme. Podobne je to aj pri zlúčení firiem. Nástupnícka spoločnosť bude zodpovedná za dlhy kúpenej firmy. Budete teda musieť veľmi starostlivo hľadať niekoho, kto od vás zadlženú firmu kúpi, pretože je to pre neho nevýhodné. Napriek tomu sú firmy, ktoré krachujúce spoločnosti kupujú či už kvôli značke alebo kvôli jej likvidácii konkurencie. Veľké peniaze za zadlženú firmu však nečakajte. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na likvidáciu firmy, vám môžu ponúknuť aj jedno euro a vy im za likvidáciu zaplatíte niekoľko tisíc eur.

Nie každý podnikateľ sa chce zbaviť dlhov legálne. V minulosti, ale aj dnes sú prípady, keď zadlžený podnikateľ previedol obchodné podiely na tretie osoby (biele kone), ktoré sa stali spoločníkmi v krachujúcej firme. Tí zvyčajne nevedeli o činnosti firmy či o jej finančných problémoch nič.

EDIT: Bankrot® - U nás vo firme to berieme Profesionálne ! Ak máte problémy z vlastnou firmov KONTAKTUJTE NÁS

Zdroj : HNonline

Autor: Jozef Ryník