Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie o zmene licencie VTV

04.10.2000 | ĽUBOR KYSELÝ


Najvyšší súd SR minulý týždeň zrušil rozhodnutie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (RRTV) o zmene licencie televízie VTV na spoločnosť Satel media. Vyhovel tak žalobe, ktorú podal generálny prokurátor Milan Hanzel. Oznámila to riaditeľka Kancelárie RRTV Jarmila Grujbárová. Rada ešte od Najvyššieho súdu nedostala písomné zdôvodnenie rozhodnutia. Zatiaľ pretonemá predstavu ani o ďalšom postupe rady. Rozhodnutím súdu sa totiž rozhodovanie o zmene licencie VTV vrátilo na ďalšie konanie licenčnej rady.

Rada rozhodla o zmene licencie VTV zo spoločnosti VTV Cable TV na spoločnosť Satel Media, s.r.o., Bratislava 25. mája 1999.O zmene licencie rozhodla na základe právnych posudkov expertných skupín z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Vo februári tohto roku však licenčná rada spoločnosti Satel media licenciu odňala, pretože nesplnila zákonnú povinnosť, podľa ktorej musí mať prevádzkovateľ média uzavretú zmluvu s ochrannými autorskými zväzmi. VTV prevádzkovaná Satel Mediou pritom nemala zmluvné vzťahy s dvoma autorskými spoločnosťami – Slovgramom a Litou, čím porušila zákon.

Najvyšší súd rozhodoval doteraz už o dvoch žalobách na uznesenie RRTV o zmene licencie VTV, pričom v oboch prípadoch zastavil konanie. Prvú podali Slovenské telekomunikácie a televízia Markíza. V žalobe sa domáhali, „aby Najvyšší súd preskúmal a zrušil rozhodnutie RRTV z dôvodu jeho nezákonnosti a ukrátenia ich práv z titulu zvýšenej konkurencie a nedostatočnej solventnosti firmy Satel Media“.

Druhú žalobu podal Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), ktorý žiadal, aby súd „preskúmal zákonnosť rozhodnutia RRTV o schválení prechodu licencie televízie VTV na spoločnosť Satel Media“. Najvyšší súd však konanie vo veci žaloby zastavil, pretože SOZA nebol účastníkom správneho konania vo veci zmeny licencie VTV, a preto nebol ani oprávnený podať žalobu. Proti obidvom rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR o zastavení konania nie je prípustný opravný prostriedok.

Firma Bankrot, ktorá kúpila za jednu korunu Satel Media, je podľa jej konateľa Vladimíra Strýčka s posledným rozhodnutím Najvyššieho súdu SR v kauze prechodu licencie VTV spokojná. Ako spresnil, potvrdilo sa to, čo jeho firma už v minulosti hovorila, že licencia je neprevoditeľná.

„Treba priznať, že štátny orgán pochybil,“ konštatoval V. Strýček. Zároveň dodal, že konkrétnejšie kroky v tejto veci prijmú neskôr, po oboznámení sa s rozsudkom. Spoločnosť Satel Media, ktorej konateľkou bola v minulosti Tatiana Heldová, vydražila exekúciou majetok VTV Cable začiatkom roka 1999. RRTV v máji 1999 súhlasila s prechodom licencie televízie VTV na spoločnosť Satel Media. Vo februári však rada Satel Medii licenciu odňala.

Zdroj: etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Október/