Túto knihu dostanete od nás ako darček ak nás budete zdielať na Facebooku alebo niektorú stránku nášho webu alebo si ju objednajte na Martinus

O knihe

S peniazmi nie je tak dobre, ako je zle bez nich. Peniaze sú benzínom hospodárskeho motora a vedomosti o bankrotovaní možno načerpať z knihy Bankrot. Ničí Vás alebo Vašich priateľov kríza? Ako správne zbankrotovať firemne, osobne, oddlžiť sa – a ponúka sa vôbec úpadcom druhá šanca? Na základe 1600 obchodných prípadov ponúka svoje know-how vedúci kolektívu autorov Vladimír Strýček, ktorý tieto háklivé témy prednášal aj na seminároch Vzdelávacieho inštitútu NBS.

Vari najzasvätenejší likvidátor na Slovensku, obvinený na jednom súde dokonca až “z výraznej erudovanosti”, vedecky vysvetľuje príčinu krízy, fundovane kritizuje chyby platných pravidiel, zákulisie svetových bankrotov a navrhuje východiská aj pre náš právny systém a prax bankrotovania. Ale aj hlboko ľudsky nás varuje – pred bezohľadnou nenásytnosťou, bankrotom ako prípravou na samovraždu či spájaním úpadku s kriminalitou. Na prahu svetovej hospodárskej katastrofy pre Vás ani pre Vašich blízkych na knižnom trhu niet inej knihy – iba a jedine Bankrot.

Recenziu na túto knihu si môžete stiahnúť alebo pozrieť online

Urývky z knihy : Chcete prežiť? " Vladimír STRÝČEK a kolektív "podnikov a obchodných spoločností, osobný bankrot,

svetový bankrot – nočná mora hospodárskej krízy, zákonitý ekonomický jav trhového hospodárstva. Čo je to bankrot? Kedy je podnik v bankrote? Príčiny a dôsledky bankrotu, ako dodržať zákonné normy pri bankrote a nedostať sa pred trestný senát a do väzenia, ako zachrániť podnik pred bankrotom, osobný bankrot, prvá pomoc pri bankrote, sociálny štát a bankrot, bankrotová mafia, psychologické a sociálne aspekty a dôsledky bankrotu, súdna moc a bankroty, svetové bankroty a iné témy, súvisiace s bankrotom

Podrobnosti

 • Počet strán: 120 strán
 • Väzba: brožovaná väzba
 • Rozmer: 140×205 mm
 • Hmotnosť: 210 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788080464332
 • Rok vydania: 2009
 • Cena: 9,-€
Vážený čitateľ,

ak si podnikateľ, verím, že siahaš po tejto publikácii s odhodlaním a záujmom získať ucelenejšie vedomosti o bankrote. Túto publikáciu sme analýzou a syntézou skúseností z 1600 obchodných prípadov vytvorili hlavne pre podnikateľov, najmä menších a stredných, ktorých je najviac a na právnikov nemusia mať práve peňazí nazvyš. Právnici bankrot poväčšine vnímajú len cez právo a tým skresľujú ucelenejší a objektívnejší pohľad, zužujúc ho len do sveta paragrafov. Osobitne dôverujem tomu, že práve malý a stredný podnikateľ je ten najživotaschopnejší, najvynaliezavejší a najhúževnatejší a teda aj najpracovitejší.

Predstavuje jedinečný typ človeka s víziou, ochotného a odhodlaného vydávať zo seba maximum, aby obstál v konkurencii, bol úspešný a stal sa podnikateľom vnútorne veľkým, hoci aj vo svojom malom podniku. Osobne som hlboko presvedčený, že práve táto vrstva ľudí prináša ten najživotaschopnejší ekonomický a hospodársky pokrok, a preto sa stala nosnou silou ekonomického napredovania. Dôverujem práve podnikateľom, lebo u nás niet inej sily, ktorá by rozhodujúcim spôsobom mohla zvrátiť dopady ekonomickej krízy.

Nevidím inde odhodlanosť a potenciál, okrem malých a stredných podnikateľov, pretože práve ich schopnosti vytvárajú predpoklad pružnej adaptácie na nové ekonomické pomery. Nemožno vylúčiť, že sa zaznamenajú aj straty a prehry, no celkovo verím na súhrnné víťazstvo týchto tvorivých a vynaliezavých ľudí a ich pre celú spoločnosť rozhodujúci prínos, často ešte stále nedocenený. V spojení s dobrými projektmi rozvoja infraštruktúry, zabezpečovaných opatreniami štátu, EU a obozretnej vlády, sa črtá šanca hospodársku krízu prekonať a udržať trend budovania sociálneho štátu. Budovania socialistického, pardon, sociálneho štátu v rámci trhového hospodárstva na princípoch kapitalistických výrobných vzťahov a ich reguláciou pre rozvoj sociálnych projektov.

V tomto smere sú zásadné rozhodnutia vlády, nezastupiteľné vo vzťahu k investíciám do megaprojektov rozvoja cestnej siete, diaľníc, letísk, železnice, informatizácie či vytvárania podmienok pre ďalšie investície. Vhodne vytvorené podmienky môžu stimulovať výrazný náskok pre nové investorské vstupy a rozvoj ekonomiky s istotou sociálnych programov. Ostanú pre mňa hlupákmi všetci tí, ktorí sa týmto projektom bránia a obmedzujú malých a stredných podnikateľov administratívou a všelijakými nezmyselnými normami.

Prečo ich zrážať na kolená len preto, že svojou prácou a šikovnosťou, snahou niečo dosiahnuť, niečo viac ako ostatní, chcú posunúť svoju životnú úroveň viac dopredu? To sa stáva predmetom závisti u tých pohodlnejších, lenivejších či neúspešnejších. Publikácia sonduje ale práve odvrátenú, smutnejšiu stránku podnikania, keď sa namiesto vytúženého zisku dosiahne strata, naplní sa podnikateľské riziko a miesto zaslúžených peňazí zostanú prázdne vrecká... najťažšie na svete... a hromžiaci veritelia... a dlžoby. V tomto kontexte sa pokúšame túto odvrátenú stránku podnikania priblížiť aj širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o túto problematiku.

Táto publikácia nie je ekonomicko–filozoficko-právny traktát doktora ekonomicko-právnych vied, vytvorený vedeckou metódou zo zmesi poznatkov z historického vývoja, práva, ekonomiky a všetkých vied, ktoré jav bankrotu systematicky skúmajú. Práca výberovo vychádza aj z bohatých vlastných skúseností i z kompilácie internetových informácií, súvisiacich s témou bakrotu a hospodárskej krízy, nechránených autorským zákonom.

Výber z dostupných faktov som využil nie na chválenie sa cudzím perím, ale ako priestor horeuvedeným i necitovaným autorom v publikácii, ktorá pravdepodobne ako prvá svojho druhu na Slovensku kompletizuje aj ich úsilie a poznatky, s ktorými sa na základe rozsiahlych praktických skúseností stotožňujem. Preto som sa rozhodol predstaviť súbor faktov a názorov v rámci súkromne platenej publikácie, aby sa zvýšili možnosti akceptácie ich špecializovanejších prác širšou odbornou i laickou verejnosťou.

Vznikla kniha, koncipovaná z poznatkov aktuálnej praxe, praxe podnikateľa, jedného z Vás - podnikateľa, ktorý sa chce pokúsiť priblížiť Vám, hlavne podnikateľom a ďalším záujemcom, obsah a kontexty slova bankrot, pretože bankrot sa stal predmetom jeho podnikania. Ide o stručnú výpoveď o bankrote a bankrotovaní, ktoré v súčasnosti v spojení s hospodárskou krízou a nezamestnanosťou začína zaberať hlavný priestor verejnej diskusie a mediálnej publicity. Vnímame to už možno všetci ako najzávažnejšie aktuálne dianie vo vývoji ekonomiky, celého spoločenského života, jej nadstavby. Celosvetový záujem o svetovú hospodársku krízu, mediálny obsah a frekvencia uverejňovaných správ v novinách, televízii, rozhlase a na internete, dáva tušiť, že pôjde zrejme o veľmi zásadnú až existenčnú otázku.

Otázka ekonomickej existencie jednotlivca, podniku, koncernu nadnárodnej spoločnosti, medzinárodných ekonomických združení, štátu, koalície štátov či celého ekonomického sveta. Slovné spojenia hospodárska kríza, bankrot, nezamestnanosť, sociálna stabilita, sociálny dumping (likvidácia kolektívnych zmlúv a odborov dovozom lacnej pracovnej sily), pokles či prepad na finančných trhoch... sa dostali do slovníkov prakticky všetkých politikov, ktorí predkladajú rôzne ekonomické úvahy a návrhy a prezentujú snahu riešiť závažné dopady hospodárskej krízy na obyvateľstvo, na národnej aj medzinárodnej úrovni. Kvôli tomu sa združujú ekonómovia, teoretici a praktici, utopickí ekonomickí a politickí šarlatáni, ktorí v každej dobe ponúkajú zaručené riešenia, často nerešpektujúc ani zákony prírody a fyziky, nieto ešte ekonomické zákony platiace v ekonomike. Nepopulárne, tvrdo a nekompromisne.

Tieto zákony nemajú zľutovanie nad nikým a ničím. Ich pôsobenie dopadá na stav našej peňaženky a životnú úroveň, uspokojovanie našich prvotných potrieb, jedlo, bývanie, doprava, škola pre deti, či viac už nadstavbových záležitostí, ako vyššie vzdelanie, veda, kultúra a šport, až po hýrenie v užívaní a konzumovaní luxusu najdrahších tovarov a služieb. Prakticky na všetko treba peniaze, na všetky oblasti ľudskej činnosti, vždy podmienenej ekonomickým základom. Až po zabezpečení a uspokojení tých najzákladnejších ľudských potrieb (fyziológia, bezpečnosť) sa môžeme venovať potrebám vyšším (socializácia, komunikácia, kultúra, poznávanie, vnímanie krásy, spiritualita). Základ našej materiálnej existencie vyjadrujú peniaze, všeobecný ekvivalent, môžeme si za ne kúpiť skoro všetko.

Táto funkcia a moc peňazí sa od prvopočiatkov kapitalizmu vo Florencii pri výrobe látok stala všadeprítomným hnacím motorom podnikania a jeho skutočným dôvodom. Cieľom podnikania a ekonomickej činnosti je dosiahnuť čo najväčšie vlastníctvo, čím väčší balík peňazí. Za ne si môžeme slobodnejšie plniť svoje materiálne sny a uspokojovať materiálne i duchovné potreby seba a svojich blízkych. Preto podnikateľ podniká, vstupuje do ekonomického prostredia, do jeho ekonomických a spoločenských vzťahov, právnych noriem, ktoré tieto vzťahy upravujú, ale aj vynucujú ich dodržiavanie. Vstup do podnikania býva však na rôznej úrovni.

Začína ako živnostník možno celkom sám, bez tradície a skúseností a neraz vkladá iba svoju šikovnosť a zručnosť. Ani jeho postavenie v ekonomickom systéme globálneho kapitalizmu sa nezhoduje s postaveném veľkého finančníka, či vlastníka akcií, napr. petrochemického podniku nadnárodného významu. Niet rovnakej štartovacej čiary, iba obrovské rozdiely. Niekto začína v garáži s autoservisom, do ktorého vložil úspory celej širokej rodiny a sám pracuje od rána do večera, nepoznajúc soboty a nedele, kým iný vstupuje do ekonomického kapitalistického súperenia hoci tak, že získal veľkú socialistickú továreň politickým rozhodnutím privatizačnej komisie.

Ale aj privatizačný štart predstavuje podnikanie – politické. Už tieto dva príklady dokazujú rozdielnosť štartovacích podmienok a môžeme odvodiť záver, že spravodlivosť vo vzťahu k jednotlivcovi v ekonomike neexistuje. Preto často prezentovaná obhajobná teória o rovnosti šancí v globálnom kapitalizme, ostane iba mýtom pre naivky a hlupáčikov. Šance jednotlivcov nie sú rovnaké. Podmieňuje ich rozdielnosť prostredia, ekonomického zabezpečenia a dedičnej predispozície od rodičov pre podnikanie – talent.

Za priaznivých okolností naozaj svetoznáma firma štartovala zostrojením mikropočítača v garáži – Apple. Lákajú nás príklady talentovaných podnikateľov - Bill Gates založil softverový gigant Microsoft, finančník George Soros našiel svoj model úspechu vo finančníctve a množstvo iných mediálne známych úspešných podnikateľov svetového významu sa vymanilo z červeného oceánu a konkurenčného boja tým, že prv ako iní našli aspoň načas bezkonkurenčnú víziu a jej uskutočnenie - zvrchovaný trhový priestor, označovaný aj ako modrý oceán.

Na Slovensku so zvrchovaným trhovým priestorom začali kedysi drotárski fabrikanti, ktorí objavili a vyrábali bezkonkurenčný sortiment výrobkov, dnes ho dosahuje napr. antivírová spoločnosť ESET. Nie každému sa však podarí predbehnúť konkurenciu a musí bojovať v neúprosnom boji – v oceáne červenom od krvi z mnohých rán. Ak ale hovoríme o pôsobení hospodárskej krízy, vedúcej k bankrotu jednotlivých podnikov a k sociálnym dopadom na jednotlivcov, teda až k ich osobným bankrotom a chceme hľadať riešenia, nevyhnutne sa musíme zamerať na podnikateľa, jeho postavenie a schopnosti prežiť neľútostný ekonomický boj. Boj o prežitie, boj o peniaze, boj o existenciu a musíme, či chceme alebo nie, v tomto zápase všetci spojiť sily a bankrot poraziť v jeho globálnom pôsobení.

Ak zjednodušene chápeme bankrot ako nepriateľa podnikateľa, teda to, čo nechce dosiahnuť svojim podnikaním, musíme poznať príčiny, súvislosti, hľadať riešenia. Musíme poznať hlbšie súvislosti vzniku hospodárskej krízy, zákonitosti jej pôsobenia a reálne praktické postupy riešenia, právne normy, vytvárajúce zákonné hranice našich riešení na odvrátenie bankrotu, ale aj jeho realizáciu ako vysporiadanie sa s reálne pôsobiacimi zákonitosťami ekonomického života, zasahujúcimi a upravujúcimi naše individuálne rozhodovanie v reálnom praktickom svete, v ktorom žijeme u nás na Slovensku.

Ak chceme byť úspešní - a tu preferujem úspešnosť individuálnu, každého jednotlivca - potom základným predpokladom úspešnosti obrany je poznať metódy a formy činnosti útočníka, ktorým je teraz hospodárska kríza. Úspechom hospodárskej krízy je nákaza bankrotmi jednotlivých podnikov a ich vyradenie z činnosti mechanizmu organizmu ekonomiky. Kríza sa šíri rýchlo ako vírusová infekcia, spôsobujúca pyramídový efekt likvidácie jednotlivých podnikateľov a podnikov vzájomne prepojených a závisle kooperujúcich, vyradzujúc ich z ekonomického života pre nedostatok peňazí priam reťazovou reakciou.

Tieto peniaze môžeme chápať ako látky – vitamíny, nevyhnutné pre život podniku v krvnom obehu informácií, služieb, tovarov a financií. Nedostatok vitamínov spôsobuje obehové ťažkosti až záhubu podniku. Vyradenie rozhodujúcich podnikov z ekonomiky, môže mať za následok kolaps celého organizmu a celého ekonomického systému s nepredvídateľnými sociálnymi dopadmi na obyvateľov.

Paradoxne však bankrot môže pôsobiť ako uzdravujúci mechanizmus, vo svojom globálnom pôsobení, lebo vyraďuje z organizmu ekonomiky choré, nezdravé, životu nebezpečné prvky, podniky napadnuté nedostatkom peňazí. Bankrot ako radikálny chirurgický zákrok teda môže paradoxne byť aj prospešný pre celok, lebo vyraďuje infekčný podnik, ktorý do nesolventnosti, bankrotu, môže strhávať ďalšie podniky s ním kooperujúce, či zviazané v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

Ak chceme problematiku bankrotu pochopiť lepšie, musíme podrobiť analýze či pitve tento jav a toto slovo, čo do jeho obsahu, významu a histórie, ako aj prognózy ďalšieho vývoja. Ak hospodársku krízu chápeme ako nezdravý jav, chorobu, musíme poznať príčiny jej vzniku. Nie je vôbec vylúčené, že liečebná terapia bankrotmi sa nakoniec ukáže ako jediná, síce bolestivá, ale účinná na vyliečenie krízy. V tomto procese podnikateľ musí vedieť, poznať základné postupy prevencie a prijať včas zásadné rozhodnutia v rámci platných mantinelov, zákonov.

Mojím cieľom nie je určovať, ako sa má podnikateľ rozhodnúť, to je jeho výlučná výsada a neprislúcha mi byť ani radcom, tobôž vševedkom. Predkladám len názor s úmyslom prispieť k hľadaniu východísk z ťažkých situácií, ktoré v reálnom každodennom živote bankrot väčšinou prináša. Čím bankrot budeme lepšie poznať, tým lepšia bude príprava pre naše, vlastne Tvoje rozhodnutia, vážený čitateľ.

Časť I

 1. Bankrot a vývoj konkurzného práva
 2. Bankrot ako príprava na samovraždu
 3. Súčasná právna úprava na Slovensku
 4. Prečo len ten bankrot je ?
 5. Kedy už je podnik či firma v bankrote
 6. Súdy – kameň úrazu a jablko sváru
 7. Bankrot a Trestný zákon
 8. Biele kone nie sú na dostihy
 9. Osobný bankrot – Ako sa stať bezdomovcom

Časť II.

 1. Stretnutie titanov – Keynes kontra Marx
 2. Svetová kríza a hypotekárny bankrot
 3. Obamov socializmus a podvod na Wall Street
 4. Svetové bankroty
 5. Ponziho tulipánový bankrot v našich pomeroch

Časť III.

 1. Bankrot a národný protekcionizmus v EU
 2. Ako z krízy von – bankrotguláš z Bruselu

Časť IV.

 1. Platia nás za čistenie trhu