Naše služby

Konzultácie

Poskytujeme konzultácie k problematike likvidácii obchodných spoločnosti v zmysle novelizovaného obchodného zákonníka účinného od 8.11.2017. Tieto konzultácie sú platene a je nutne si individuálne dohodnúť rozsah konzultácie a jej predbežnú cenu.

Vykonávame likvidácie obchodných spoločnosti v zmysle platnej legislatívy SR


  • Zakladanie obchodných spoločnosti (S.R.O., A.S., Družstva a iné.. )
  • Zakladanie Európskej akciovej spoločnosti
  • Zakladanie Európskeho družstva
  • Transformácie obchodných spoločnosti - zmeny právnych foriem
  • Vymáhanie inkaso a odkupovanie pohľadávok
  • Sprava pohľadávok

Osobný bankrot (Malý konkurz), oddĺženie

Je nám ľúto, ale osobné bankroty už nerobíme.

Kto chcete zbankrotovať ako fyzické osoby, alebo živnostníci volajte Ministerstvo Spravodlivosti pani Doc. JUDr. Luciu Žitňansku, PhD., respektíve Centrum právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR.

Čo Bankrot® Garantuje ?

  • Našimi postupmi pri likvidácii obchodných spoločnosti nemôže prísť k porušeniu platnej legislatívy.
  • Diskrétnosť
  • Odbornosť